dzisiaj jest sobota, 26 maj 2018

opony, felgi Biznes 
 Sport 


„Rynek pracy otwarty dla wszystkich”- podsumowanie konferencji
Goście i prelegenci seminarium
 „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”- podsumowanie konferencji


Najczęściej czytane
„Rynek pracy otwarty dla wszystkich”- podsumowanie konferencji

opublikowany: piątek, 10 lipiec 2009 / źródło: WSP TWP w Warszawie

W piątek 26.06.2009r. odbyło się seminarium naukowe pt. „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”. Seminarium było organizowane w oparciu o Projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przeczytaj także
Akademickie Biuro Karier w WSP TWP w WarszawieAkademickie Biuro Karier w WSP TWP w Warszawie

Platforma e-learningowaPlatforma e-learningowa

Zakończono bezpłatne kursy ECDL w sześciu miastachZakończono bezpłatne kursy ECDL w sześciu miastach

Pętle induktofoniczne w WSP TWP w WarszawiePętle induktofoniczne w WSP TWP w Warszawie

Ostatni nabór na bezpłatne kursy!Ostatni nabór na bezpłatne kursy!

Dlaczego studenci wybierają WSP TWP w Warszawie? Wyniki badań.Dlaczego studenci wybierają WSP TWP w Warszawie? Wyniki badań.

„Dzień Pracy i Edukacji” w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie„Dzień Pracy i Edukacji” w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie

Bezpłatny kurs „Zostań także inżynierem” w KatowicachBezpłatny kurs „Zostań także inżynierem” w Katowicach

Bezpłatny kurs „Zostań także inżynierem” w Katowicach

Kurs komputerowy ECDL advanced w Warszawie i OlsztynieKurs komputerowy ECDL advanced w Warszawie i Olsztynie

Kurs komputerowy ECDL core w WarszawieKurs komputerowy ECDL core w Warszawie

Ostatnia szansa na bezpłatne kursyOstatnia szansa na bezpłatne kursy

Wyniki ankiet oceniających kurs ECDL. Ocena efektów projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”Wyniki ankiet oceniających kurs ECDL. Ocena efektów projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”

Wałbrzych dla niepełnosprawnychWałbrzych dla niepełnosprawnych

Dwa dni dla studentów i absolwentów w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWPDwa dni dla studentów i absolwentów w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP


Jako pierwsza, swój referat przedstawiła Ewa Rutkowska. W swoim wystąpieniu przedstawiła problematykę Gender Mainstreaming, przybliżając kwestie związane równouprawnieniem płci na rynku pracy oraz wskazując kierunki działań sprzyjających zwiększeniu równości osób obojga płci.

Kolejny referat przedstawiła Pani Pavlina Suchankova, która omówiła problem sytuacji osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy. Podczas wystąpienia zaprezentowała dane na temat ilości osób niepełnosprawnych w Polsce z podziałem na typy niepełnosprawności, dane na temat ilości osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienia niepełnosprawnych.

W trakcie konferencji omówione zostało również zagadnienie związane z wdrożeniem programów Unii Europejskiej na lata 2007- 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Referat w tym zakresie przedstawiłam Pani Sylwia Maksim- Wójcicka, która opowiedziała o szansach i możliwościach związanych z wykorzystaniem środków unijnych. W ramach swojego wystąpienia opowiedziała o obszarach, w jakich można korzystać ze wsparcia POKL oraz o tym jak program jest wykorzystywany w zakresie walki z obecnym kryzysem gospodarczym.

Kolejny referat dotyczył kwestii ekonomi społecznej. Zadnienie to omówiła Pani Marta Lewandowska. W ramach swojego wystąpienia prelegentka zaprezentowała m.in. przedsięwzięcia z zakresu ekonomi społecznej, takie jak spółdzielnia socjalna i Centrum Integracji Społecznej (CIS).

Podczas konferencji został również omówiony problem kształcenia ustawicznego w kontekście ciągłego dostosowywania umiejętności pracowników do potrzeb rynku pracy. Osobą przedstawiającą to zagadnienie był prof. dr hab. Michał Pindera. Przedstawiając ów problem, prelegent zwrócił uwagę na funkcję edukacji, jako elementu wyzwalającego i wzmacniającego umiejętności społeczne każdego człowieka.

Kolejną osobą, która podczas konferencji wygłosiła referat był prof. dr hab. Jerzy Muszyński. W swoim wystąpieniu omówił zagrożenia związane z rozwojem cywilizacji informatycznej. Szczególne miejsce w wystąpieniu zajął problem wykluczenia informatyczne, które obecnie uniemożliwia wielu osoba normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Temat zagrożeń, jakie niesie za sobą informatyzacja został również poruszony przez mgr Annę Andrzejewską i prof. dr hab. Józefa Bednarka, którzy mówili o wyzwaniach dla edukacji ustawicznej i pracy zawodowej w kontekście zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Odmienny problem poruszyła Anna Witkowska- Tomaszewska, która przedstawiła referat na temat problemów związanych z kształceniem nauczycieli w Polsce. Problem ten wydaje sie być szczególnie istotny ze względu na konieczność ciągłego podnoszenia kompetencji pedagogów w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Jako ostatni referat wygłosił dr Józef Piskorz, który omówił zagadnienie znaczenia nowych technologii w procesie edukacji. Temat tego referatu doskonale wpisywał się w tematykę wcześniejszych wykładów, traktujących o doskonaleniu zawodowym i wykorzystaniu nowoczesnych technologii w nauczaniu.

Pięciogodzinna konferencja zakończyła się niewątpliwym sukcesem, co przyznali zarówno słuchacze – ponad 50 osób, jak i prelegenci.WSP TWP w Warszawie

02-372 Warszawa
ul. Opaczewska 42/3
tel. 022 822 10 58
fax: 022 822 10 58

http://www.wsptwp.eu
informacje prasowe
tekst dostarczony za pomocą
systemu pr.otwarty.pl


Artykuły oraz zdjęcia umieszczone w portalu Otwarty.pl są chronione prawami autorskimi. Redakcja Otwarty.pl nie ponosi odpowiedzialności
za treść wypowiedzi zamieszczanych na forum oraz w komentarzach artykułów.
© 2007-2013 otwarty.pl - portal internetowy
kontakt z redakcją