dzisiaj jest wtorek, 20 marzec 2018

opony, felgi Biznes 
 Sport 


Zakład opieki zdrowotnej czy archiwum?
Jolanta Augystyniak - OSG
 Zakład opieki zdrowotnej czy archiwum?


Najczęściej czytane
Zakład opieki zdrowotnej czy archiwum?

opublikowany: poniedziałek, 31 październik 2011 / źródło: Impresja Studio Promocji

10 lat musi zakład opieki zdrowotnej przechowywać skierowania na badania lub zlecenia lekarza. Podobnie jest ze zdjęciami rentgenowskimi, przechowywanymi poza dokumentacją indywidualną wewnętrzną.

Archiwalną dokumentację medyczną zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek przechowywać przez 20 lat. W przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumenty trzeba przechowywać aż przez 30 lat. Takie zasady wynikają z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 r. (Dz. U. 01.88.966).

Zakład opieki zdrowotnej, zwłaszcza taki, który ma dużo pacjentów staje się instytucją, na którą ustawodawca nakłada poważne i odpowiedzialne obowiązki archiwistyczne. Oznacza to konieczność wygospodarowania odpowiedniej przestrzeni, w której gromadzone dokumenty będą przechowywane we właściwych warunkóach zgodnych z zasadami bezpieczeństwa i wymogami ustawy o ochronie danych osobowych. Realizacja tego zadania wiąże się również z zatrudnieniem specjalistów, którzy posiadają kwalifikacje do zarządzania dokumentacją. To rodzi poważne dodatkowe koszty. Jednocześnie należy pamiętać, że podstawowym zadaniem zakładu opieki zdrowotnej nie jest działalność archiwistyczna, tylko leczenie i opieka nad pacjentami.

Aby uniknąć absorbującego uwagę, czas i pieniądze obowiązku przechowania i administrowania dokumentacją, nie związanego ani z misją, ani z główną działalnością zakładu opieki zdrowotnej, można tę czynność powierzyć specjalistycznemu przedsiębiorstwu zewnętrznemu na zasadach outsourcingu. Ważne aby podmiot wybrany do współpracy w tym zakresie dysponował odpowiednimi warunkami przechowania dokumentów i posiadał konieczne doświadczenie, a także spełniał wszystkie wymogi prawne z tym związane. Przykładem takiej organizacji specjalizującej się efektywnych rozwiązaniach w zarządzaniu dokumentacją może być OSG Polska Sp. z o. o.

OSG dysponuje usługą i-Archiwum dostosowaną do potrzeb jednostek opieki medycznej oraz spełniającą wszystkie wymogi ustawowe. W praktyce jest ona realizowana w następujący sposób. Najpierw oczywiście musi zostać podpisana odpowiednia umowa pomiędzy zakładem opieki zdrowotnej i Spółką, w której będą zapisane zobowiązania i zakres odpowiedzialność za powierzoną dokumentację zgodnie z usługą i-Archiwum. Następnie specjaliści przyjeżdżają po materiały i dokonują ich profesjonalnej archiwizacji. Zakład opieki zdrowotnej otrzymuje bezpośredni dostęp elektroniczny do precyzyjnego rejestru swoich zasobów. W przypadku kiedy potrzebny jest jakiś dokument lub jego kopia można go zamówić i jest on dostarczany na wskazany adres w ciągu doby. Kopia może być też przekazana w formie elektronicznej. Istnieje także możliwość przeglądania dokumentacji w archiwum OSG.

Usługa i-Archiwum proponowana przez OSG to nowoczesne, funkcjonalne i świetnie strzeżone oraz profesjonalnie chronione archiwum. Pozwala na dowolne zagospodarowanie zwolnionej przestrzeni. Redukuje koszty związane z samodzielnym prowadzeniem archiwum. Ułatwia szybkie i bezbłędne znajdowanie precyzyjnych danych z dowolnego okresu. Daje możliwość utrzymywania zasobów w uporządkowany sposób, zawsze z pełną kontrolą nad nimi.

System archiwizacji jaki posiada OSG pozwala też na poufne niszczenie dokumentacji (w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła) po okresie, po którym jest to dopuszczalne, dzięki czemu nie dochodzi do sytuacji, że w archiwum zalegają materiały, które są już zbędne. Pozwala to na zwiększenie ekonomiczności przedsięwzięcia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia, z 21 grudnia 2010 roku, w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, faktycznie, znosi zakaz outsourcingu obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej. W tym zakresie, OSG, również posiada bardzo ciekawą i atrakcyjną usługę e-Archiwum. W przypadku gdy zakład opieki zdrowotnej jest zainteresowany w błyskawicznym dostępie do informacji, przygotowuje dokumenty, które chce umieścić w tzw. e-Archiwum. OSG rejestruje cyfrowe obrazy dokumentów i zapisuje je w postaci plików elektronicznych. Zostają one w systemowy sposób opisane i trafiają do wydzielonego obszaru w systemie komputerowym. Upoważnione osoby z zakładu opieki zdrowotnej, za pośrednictwem internetu, po zalogowaniu się, mają możliwość, w dowolnym czasie i miejscu, dostępu do swoich zasobów. Oznacza to, że np. lekarz może, przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, w dowolnym momencie, gdy tylko zachodzi taka potrzeba korzystać z dowolnego dokumentu, edytować go, drukować, zapisywać lub przesyłać pocztą elektroniczną.

Szpitale, przychodnie, poradnie i inne placówki z obszaru opieki zdrowotnej, a także apteki, z racji prowadzonej działalności tworzą i przechowują znaczące zasoby dokumentów wrażliwych. Kluczowe w tym przypadku są kartoteki pacjentów, zapisy medyczne, raporty R&D, wyniki badań, zdjęcia rtg. Ważne są również rozliczenia, zamówienia, faktury, umowy prawne oraz dokumentacja związana z zatrudnionymi pracownikami. Posiadanie tego typu zasobów wiąże się z zagadnieniem jego przechowywania, archiwizacji oraz w razie potrzeby szybkiej możliwości skorzystania z zawartości. Współczesny świat wymaga aby robić to w profesjonalny, bezpieczny i atrakcyjny ekonomicznie sposób. OSG Polska Sp. z o. o., który jest liderem efektywnych rozwiązań w zarządzaniu dokumentacją dysponuje nowoczesnymi usługami dla zakładów opieki zdrowotnej. Potwierdzeniem są producenci leków, szpitale, centra medyczne i apteki, kótre nawiązały już współpracę z OSG, korzystając z profesjonalizmu i bogatego doświadczenia Spółki.Impresja Studio Promocji

ul. Trębacka 4 lok.12,
00-074 Warszawa,
tel./fax: (22) 630 99 16

http://impresjapr.pl
informacje prasowe
tekst dostarczony za pomocą
systemu pr.otwarty.pl

we współpracy z:
Impresja Studio Promocji


Artykuły oraz zdjęcia umieszczone w portalu Otwarty.pl są chronione prawami autorskimi. Redakcja Otwarty.pl nie ponosi odpowiedzialności
za treść wypowiedzi zamieszczanych na forum oraz w komentarzach artykułów.
© 2007-2013 otwarty.pl - portal internetowy
kontakt z redakcją